sowie

Budowy, remonty, inwestycje w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-01-09 18:32:00

Ostatni komentarz:

A władze województwa zrobiły z władz Głuszycy a przede wszystkim z mieszkańców .... Jak obiecali największe muldy pościnać na drodze wojewódzkiej (tj Sienkiewicza)tak tez zrobiły- no nie do końca. Tyle, że teraz oprócz muld jest jeszcze tarka. A my dalej słuchamy jeszcze większy hałas samochodów.


dodany: 2009.05.04 17:11:34
przez: gość
czytaj więcej
Data newsa: 2008-10-03 13:11:00

Ostatni komentarz: Uwaga!!! Przestrzegamy przyszłych najemnców przed podpisywaniem umów najmu w Magnolia Park Wałbrzych. We Wrocławiu zarząd stosuje bardzo nieuczciwe metody ściągania pieniędzy z najemców. Stawki są bardzo wysokie a członkowie zarządu bardzo niekompetentni, Uwaga na umowy najmu!!! Prze dpodpisaniem dać do zaopiniowania prawnikowi i negocjować warunki, szczególnie jeżeli chodzi o wyrównania roczne czynszów!!! Zarząd Magnolia Park Wrocław nastawiony jest tylko i wyłącznie na ściąganie pieniędzy z najemców, są zupełniw niekompetentni jeżeli chodzi o zarządzanie centrum handlowym.
dodany: 2009.04.27 14:51:10
przez: Looke
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-27 14:08:00

Ostatni komentarz: no oby juz to skonczyli!
dodany: 2009.03.30 20:11:08
przez: ant
czytaj więcej
Data newsa: 2009-02-06 10:34:00

Ostatni komentarz: no ciekawe! oby sie nie skonczylo jak z inwestycja na ratuszowej ktorej nasze miasto nie moze sie doczekac od wielu wielu latek
dodany: 2009.02.06 14:53:53
przez: ja
czytaj więcej
Data newsa: 2008-12-19 15:45:00

Ostatni komentarz: Ino jednom ulice?
Toć tu ca robić wszyćko - i to rychło.

sudek@polakpotrafi.eu

dodany: 2009.01.19 00:44:18
przez: sudek
czytaj więcej
Data newsa: 2008-10-17 16:42:00

Ostatni komentarz: Piotrze. I nikt więcej nie skomentował tematu obwodnicy Głuszycy.Teraz jest tragicznie a ma być jeszcze gorzej- kilkanaście tysięcy pojazdów pod naszymi oknami i takie życie fundują nam decydenci.
dodany: 2009.01.07 19:28:53
przez: gość
czytaj więcej
Data newsa: 2008-11-07 15:59:00

Ostatni komentarz: No i co dalej. A co z mieszkańcami Głuszycy, przez którą przejeżdża dziennie kilka tysięcy samochodów. Czy mają tak żyć dalej w nieustannym huku pojazdów? Ani odpoczynku ani snu.
dodany: 2009.01.07 19:24:24
przez: gość
czytaj więcej
POLECAMY
Będą środki na drogi pod Park Przemysłowy w Wałbrzychu
2009-02-06 10:34:00

30 stycznia Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu Gminy Wałbrzych, pn. "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu"
Projekt będzie realizowany w ramach działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" - Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.
Celem projektu jest budowa niezbędnych dla funkcjonowania Parku Przemysłowego w Wałbrzychu dróg publicznych udostępniających nowe tereny inwestycyjne w dzielnicy Poniatów. W ramach projektu wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 2,22 km oraz parking dla autobusów i samochodów ciężarowych o powierzchni 5 255 m2. Projekt przyczyni się do udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym dla MSP zainteresowanych lokowaniem firm na terenie Wałbrzycha.


Projekt w swoim zakresie obejmuje:
- budowę drogi nr 1,
- budowę włączenia drogi nr 1 do ulicy Jachimowicza,
- budowę zjazdów z drogi nr 1 na działki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,
- budowę drogi nr 5 (na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1 do skrzyżowania z drogą nr 6),
- budowę zjazdów z drogi nr 5 na działki nr 9, 10, 12, 14 oraz na parking nr 1,
- budowę drogi nr 6 wraz ze zjazdem na działkę nr 18 i 15,
- budowę parkingu nr 1,
- makroniwelację terenu, tj. wykonanie robót i budowli ziemnych - wykopów i nasypów dla przygotowania terenu pod budowę nowych dróg nr 1 i 5 (na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1 do skrzyżowania z drogą nr 6) oraz drogi nr 6, a także parkingu nr 1 dla autobusów i samochodów ciężarowych.
- budowę odwodnienia dróg i parkingu w postaci kanalizacji deszczowej
- budowę oświetlenia drogowego
- budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy drogach

W wyniku realizacji inwestycji i włączenia drogi nr 1 w ul. Jachimowicza, możliwe będzie powiązanie nowowybudowanej infrastruktury z już istniejącą siecią dróg. W ten sposób udostępnione zostaną nowe tereny umożliwiające inwestorom tworzenie powierzchni produkcyjno -inwestycyjnych, magazynowych i administracyjnych oraz rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zarówno o charakterze produkcyjnym, jak i usługowym, prowadzenie działalności doświadczalnej, badań pilotażowych, prac badawczo - rozwojowych, wdrożeń i inwestycji. Realizacja zamierzenia umożliwi stworzenie działającej w sieci wzajemnych powiązań, przestrzennie skoncentrowanej grupy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Przewidziany do budowy parking nr 1 będzie parkingiem ogólnodostępnym. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w dzielnicy Poniatów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 16 579 472,76 PLN
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 289 736,38 PLN

Źródło: um.walbrzych.pl


Wróć
dodaj komentarz
ja
2009.02.06 14:53:53
IP: 83.3.249.218
no ciekawe! oby sie nie skonczylo jak z inwestycja na ratuszowej ktorej nasze miasto nie moze sie doczekac od wielu wielu latek